Vol 2, No 3 (2016)

BIOPHARM JOURNAL

Table of Contents

Articles

Puravi Kundu, Nihar Ranjan Pani, Abhisek Barik, Bibaswan Mishra
Page: 77-86
N. J. Maiti, M.Dey Dey, B. Barik, A. Malana, A. Dinda, A. Patel
Page: 87-97
Bijoy Kumar Panda, Shubha S Chandorkar, Najmussehar Shafaque F, Niraj Bafna
Page: 98-107
Sandeep Sankar Acharya, Bibaswan Mishra, Kalinga Kalia Lenka
Page: 108-115
Sushmita Shrivastava, Ashok K. Jain, Rajesh S. Tomar
Page: 116-119